foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Sušenje lastara maline i kupine – Didymella  applanata

Simptomi bolesti: Bolest se u našim uslovima javlja krajem juna, kada  započinje zaraza lišća jednogodišnjih izdanaka koja počinje od ivice liske i šri se prema glavnom nervu. Nekroza lišća izmedju nerava je u vidu slova “V”. Ređe se dešava infekcija lišća dvogodišnjih izdanaka. Kroz lisnu dršku zaraza se širi na noduse. Zaraženo lišće se prevremeno osuši. Na izdancima oko pazušnih listova i duž internodija se javljaju kestenjaste pege, koje se spajaju usled čega biva zahvaćen veći deo izdanka. Tokom zime dolazi do izbeljavanja izdanaka, a u njima se uočavaju sitne, male pseudotecije i kasnije piknidi. Tokom proleća i leta, u okviru pega dolazi do nekroze, pucanja i odvajanja kore. Parazit oštećuje samo primarnu koru, dok sudovno tkivo izdanka ostaje zeleno. Gljiva u pupoljke retko prodire.

Opširnije: Sušenje lastara maline i kupine – Didymella  applanata

Plamenjača maline – Phytophthora fragariae var. rubi

Simptomi bolesti: Patogen parazitira malinu. Infekcija počinje na maloj površini i širi se niz padinu. Pouzdan znak simptoma je odsustvo ovogodišnjih izdanaka na malini. Uočava se tipićna pojava “oaza” u malinjaku. Na dvogodišnjim izdancima pupoljci ne kreću, mladi izdanci se suše i dolazi do povijanja izdanaka u vidu “pastirski štap“.Obolelo lišće je bronzasto ili crvenkasto još tokom leta, tzv. prevremena jesenja obojenost. Na korenu se zapaža braonkasto-crvenkasta do braonkasto-crna obojenost vaskularnog tkiva. Uočava se jasna linija razdvajanja na korenovom vratu  izmedju zdravog  i obolelog tkiva.

Opširnije: Plamenjača maline – Phytophthora fragariae var. rubi

Malinin prstenar – Agrilus rubicola

Osobine štetočine: Malinin prstenar ima jednu generaciju godišnje. Imago je dužine 5-7 mm. Telo je izduženo i ovalno, tamno-smedje do crno s metalnim prelivom. Larva je duga 15-16 mm, uzana i izdužena, sa jasno izraženim segmentima, a na poslednjim postoje dva skeletizirana izraštaja u vidu pincete. Prezimljava u stadijumu odrasle larve u srži ili izmedju srži i drveta izdanka maline. Sredinom maja lete odrasli insekti, dopunski se hrane na listu maline i kupine, zatim se pare i polažu jaja na izdanke. Ispiljena larva se ubušuje pod koru izdanka na mestu gde jaje dodiruje podlogu.

Opširnije: Malinin prstenar – Agrilus rubicola

Malinin korebus - Corebus rubi

Osobine štetočine: Štetočina ima jednu generaciju godišnje. Imago je dug 7-10 mm. Telo je izduženo, zdepasto, crno s ljubičasto-bronzastim, metalnim odsjajem. Prezimljava larva u korenu ili korenovom vratu izdanaka maline. Larva je duga oko 2 cm, izdužena i jasno segmentirana, prljavo-bele boje. Na poslednjem trbušnom segmentu nalaze se dva snažna skeletizirana izraštaja u obliku pincete. Početkom maja pojavljuje se prvo imago koji se dopunski hrani i polaže jaja na koru izdanka maline i kupine u drugoj polovini juna. Posle piljenja larva se ubušuje pod koru letorasta maline. Larva se kreće uvek spriralno prema korenu izdanka. Larva dopire do srži, zatim izmedju srži i drveta gradeći spiralne razvučene hodnike na drvetu prema korenu izdanka.

Opširnije: Malinin korebus - Corebus rubi

Pretraži tekstove...

RizVN Login