foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Simptomi bolesti: Bakteriozna plamenjača jabučastih voćaka koju prouzrokuje fitopatogena bakterija Erwinia amylovora je izuzetno destruktivna bolest jabučastih voćaka (jabuke, kruške, dunje i mušmule). Zaražava sve organe voćaka u zavisnosti od faze u kojoj dolazi do infekcije. Oboleli biljni delovi najpre venu, zatim se suše i nekrotiraju, obolelo lišće ostaje na grani da visi, a vrh se vrlo često povija u vidu "pastirskog štapa". Kada je visoka relativna vlažnost vazduha u okviru nekrotičnog, obolelog tkiva može se primetiti curenje bakterijskog eksudata, što predstavlja karakterističan znak ove bolesti.Patogen je registrovan u dugogodišnjim zasadima jabučastih voćaka, zatim na pojedinačnim stablima jabuke, kruške, dunje i mušmule, na okućnicama privatnih vlasnika, na medjama i utrinama susednih plantaža, kao i na biljkama spontane flore, divljoj krušci i glogu

.Bakteriozna plamenjaca 131Bakteriozna plamenjaca 124EA4Bakteriozna plamenjaca (Erwinia amylovora)

Opširnije: Bakteriozna plamenjača jabučastog voća -  Erwinia amylovora 

Simptomi bolesti: Kod obolelih biljaka dolazi do kašnjenja u porastu lateralnih pupoljaka, pojave rozete vršnog lišća, prevremenog razvoja bočnih pupoljaka i pojave “veštičijih metli”. Inficirani list je hlorotičan, nepravilno nazubljen sa uvećanim palistićima, lisna drška je kraća, lišće se razvija ranije, sitnije. Oboleli plodovi su spljošteni, sitniji, sa izmenjenim sadržajem šećera i kiselina, seme i semena kućića je sitnija. Fitoplazma se prenosi kalemljenjem.fitoplazma Candidatus Phytoplasma pyri (Pear  decline phytoplasma) 1

Opširnije: Fitoplazmozna proliferacija jabuke “veštičije metle” - Apple proliferation phytoplasma

Simptomi bolesti: U zavisnosti od virulentnosti soja i sorte jabuke simptomi razlikuju se. Kod osetljivih sorti jabuke  na lišću se pojavljuju pege, trake i linije bledožute ili žute nijanse. Tkivo u okviru pega izmire. Listovi  ranije opadaju. Kod otpornih sorti javljaju se bledo-žute pege koje kasnije iščezavaju i biljka izgleda zdravo.

Opširnije: Virus mozaika jabuke – Pyrus virus 2

Simptomi bolesti: P.leucotricha parazitira biljne vrste iz roda Malus – jabuku, krušku, dunju, mušmulu. Parazit se pojavljuje na svim zelenim delovima voćaka, stvarajući karakterističnu beličastu, brašnastu micelijsku prevlaku. Kao posledica primarnih infekcija tokom vegetacije iz zaraženih terminalnih lisnih pupoljaka razvijaju se lastari potpuno zakržljali. Delimično zaraženi pupoljci daju bele lastare, pokrivene belom micelijom parazita, koji dostižu odredjeni porast, a potom odbacuju lišče. Kao posledicu sekundarnih infekcija imamo zaražen list koji je deformisan, sa talasastim ivicama, prekriven belom micelijom parazita. Ponekada se javljaju žučkaste pege na licu suprotno miceliji na naličju lista. Jako obolelo lišče se deformiše, uzano je, uvijeno prema unutrašnjosti, dobija mrku boju i opada. U rasadničarskoj proizvodnji, kada je zaražen vrh sadnica jabuke dolazi do prestanka u razvoju i takve sadnice se mogu sasušiti.Podosphaera leucotricha   pepelnica jabuke

Opširnije: Pepelnica jabuke – Podosphaera leucotricha  

Simptomi bolesti:  Na kori grana i stabla javljaju se ugnute pege, koje se sporo šire zahvatajući nove delove kore. Ta obolela mesta pocrne, raspadaju se pri čemu se stvaraju duboke rane koje su oivičene izraslinama. Rakrane su otkrivene, po obodu sa kružno poredjanim izraslinama ili pokrivene potpuno prekrivene izraslinama. Obolele voćke se suše. Kod jabuke se javljaju obadva tipa oboljenja, dok kod kruške pretežno drugi tip promena.

Opširnije: Rak rane voćaka – Nectria galligena

Simptomi bolesti; Parazit se razvija na svim zeljastim delovima voćaka. Do infekcije dolazi odmah nakon pojave lista iz pupoljka. Na lišću i lisnim dršakama  pojavljuju se svetlosmedje i maslinasto mrke, okruglaste pege sa tipičnom prevlakom na licu lista. Mlado lišće ukoliko je inficirano u ranijoj fazi deformiše se, uvija, kršlja i prevremeno opada. Ukoliko su zaraze kasnije  dolazi do pojave jasno oivičenih mrkozelenih pega. U okviru ovih pega obrazuje se sloj plute ispod  zaraženog mesta, parazitirano lisno tkivo se sasušuje, ispupči, odvaja se  i otpada.

Ciklus razvoja: Parazit prezimljava u izumrlom lišću na površini zemlje, a u svom razvoju ima dve faze – parazitnu i saprofitnu. Parazitna faza počinje klijanjem askospora koje nošene vetrom (na udaljenosti do 100 metara) i u uslovima dužeg vlaženja lišča prouzrokuju infekciju - primarna infekcija. Tokom godine dolazi do sekundarnih infekcija  koje su ograničene, najčešće se šire kišom u okviru voćke ili u njenoj blizini, a mogu da traju do kraja vegetacije. Sa opadanjem i izumiranjem lišča u jesen prestaje parazitna i počinje saprofitna faza  razvoja parazita.

Venturia Naequalis   Cadjava Pegavost Lisca I Krastavost Plodova Jabuke

 

Opširnije: Čađava krastavost jabuke i kruške - Venturia inaequalis i Venturia pirina

Pretraži tekstove...

RizVN Login