foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________


Žilogriz (Capnodis tenebrionis) i šiljokrilac (Perotis lugubris)

Žilogriz je poznata štetočina ...

Opširnije ...

Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Mediteranskom regionu privlači nova i veoma opasna štetočina paradajza, čiji je latinski naziv Tuta absoluta...

Opširnije ...

Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Moljac krompira je štetočina toplih i sušnih predela ...

Opširnije ...

Erwinia amylovora

E. amylovora je izraziti polifag, pripada multivorama Spektar domaćina bakterije, do sada, obuhvata 193 vrste iz 39 rodova i 4 familije

Opširnije ...

Ispitujući delovanje fungicida na Rhizoctonia solani i pojavu E.carotovorum u ogledu smo koristili osetljive sorte Lusu i Manitou na R.solani i E.carotovorum, dva patogena koja se prenose semenom.Pre postavljanja ogleda, Lusa je delimično počela da klija (što nije preporučljivo) pa su klice odstranjene. Nije bilo sklerocija R.solani na krtolama krompira. Tretiranje je izvedeno priručno sa preparatima u količinama navedenim u tabl 1. Kada su krtole tretirane, korišćena je minimalna količina vode da bi preparat bolje pokrio krtole. Veće količina  vode može da favorizuje razviće E. carotovorum. Ogled je postavljen u Šimanovcima 24. marta 2015. godine po metodi Quideline for the Efficacy  evaluation of fungicides PP 1/32/2 u 4 ponavljanja a jedno ponavljanje je 60 krtola.

Ocena delovanja fungicida izvedene su u zavisnosti od faze razvića krompira

  1. Preled semenskih krtola pred postavljanje ogleda,
  2. Pregled krompira  kada je 90% niklo biljaka,
  3. Pregled posle nicanja,
  4. Pregled u vreme cvetanja,
  5. Pregled biljaka i krtola u vreme vadjenja. Rezultate delovanja fungicida prikazati ćemo samo u vreme vadjenja krtola.

Delovanje fungicida tretiranjem semena na R. solani 

Tretmani Sorte Prosečno krtola po cimi Broj biljaka sa simptomima R.solani Broj biljaka sa simptomima E.carotovorum

L.decemlinea

ta

Kontrola Manitou    4.46       11       20     5                     
Seedmax 100 FS 300 ml/tona krompira      „    6.28         0         5   13
Prestige 290 FS 1 l/toni krompira       „    6.59       0       11     0              
Kontrola  Lusa     5.52       3        49    18
Seedmax 100 FS      „     6.14       4        55    13
Prestige 290 FS, 1 l/tona krompira      „     5.23        3        49      5

Lusa je poznata po osetljivosti na E.carotovorum. Skoro sve matične krtole su bile sa simptomima E.carotovorum što je uticalo i na  manji broj oformljenh krtola po biljkama. 

Variranje prinosa kod nekih sorata kao što je Lusa je uglavnom zbog uslova za pojavu ili odsustvo razvića E.carotovorum.

Fungicidi su  efikasni na R.solani. Medjutim,nema registrovanih baktericida u formulacijama preparata za tretiranje semena  krompira pa kod prisustva inokuluma E.carotovorum kod sorata kao što je Lusa , efekat delovanja fungicidana R.solani skoro se ne vidi.

Prestige 290 FS je pokazao izvesne prednosti jer imidakloprid  se prenosi i preko semena u nadzemni deo i štiti krompir od krompirove zlatice i lisnih vaši. Medjutim, i ovde kod prisustva E.carotovorum na osetljivoj sorti Lusa,Prestige290 S ne pokazuje prednost delovanja na L.decemlineata.

D i s k u s i j a

Crvenilo vršnog lišća i  formiranje vazdušnih  krtola formira krompir   inficiran    Purple Top Phytoplasma    što je registrovano    u  državama Oregonu, Idaho i Washinthonu (SAD).   Ovu fitoplazmu  prenosi  vektor  cikada  (Cerculifer tenellus) koja ima tri generacije  a prezimljava kao imago ženka u prirodi. Imago prenosi fitoplazmu na krompir već u martu i aprilu. I ovde se suzbijanje Purple Top Phytoplasma sagledava  primenom inskticida za suzbijanje vektora.  U Srbiji još nije prisutan ovaj stolbur.

U Texasu i Novom Zelandu  javlja se Stolbur fitoplazmaCandidatus Liberibacter solanacearum   pod imenom Zebrasti čips fitoplazma  zbog crteža u preseku krtole koji podsećaju na zebru. Ovaj stolbur  prenos psila krompira (Bacticera cockerelli ), a suzbijanje Phytoplasma Zebra je povezano za suzbijanjem vektora. U Srbiji još nije prisutan i nalazi se A1 lista EPPO  (Gašić,Katarina,2015  )

Izbor fungicida koji se koriste u praksi za tretiranje semenskih krtola je mnogo slobodniji u nekim zamljama Evrope naprimer u Holandiji nego kod nas. U praksi iako nije zakonski regulisano se kod njih koriste sredstva koja suzbijaju većinu navedenih štetnih organizama, a posebno E. carotovorum i Ralstonia solanacearum. Masovna pojava štetnih organizama na semenskom krompiru poreklom iz Evrope, predposavlja da se i kod nas mora preneti veći izbor fungicida i baktericida za tretiranja semenskih krtola  krompira iako to nije zakonom regulisano.

Prema podacima Frit o Lay laboratorije u Holandiji (Cammaert, 2015) izuzev Kurode ostale    uzorkovane sorte u Bačkoj  su pokazale  procenat suve materije ispod 18% koliko je potrebno ako se krtole koriste za svežu upotrebu.

Arizona  15.67 %
Arizona    15.67 %
Lusa 17,36 %                      
Artemis    16.18 %
Madelaine     16.01 %
Kuroda    21.38 %

Za povećavanje prinosa i kvaliteta odnosno procenta suve materije tehnolozi proizvodnje krompira predlažu:

  1. produžavanje vegetacionog perioda  ili ranije sadjenje a kasnije vadjenje krompira.  Mere za smanjenje pojave R. solani i E.carotovorum je nešto kasnija setva  da bi brže iznikle a vadjenje da bude po suvom vremenu.Bolje je da ostane u zemlji nego da se vadi kada je vlažno vreme.
  2. Drenirati dobro zemljište da se ne bi se zadržavala voda što odgovara povećanju kvaliteta krtola ali i smanjenju pojave R.solani i E.carotovorum.
  3. Nivo hranljivim materija u zemljištu  povećava  suvu materiju  ali azot nesme biti u suvišku. Ovo takodje odgovara brzem rastu kromplira i smanjenju pojave bolesti podzemnog dela krompira.
  4. Desikaciju obaviti na krompiru koji ima produženi rast što se preporučuje i za smanjenje   E.carotovorum.

Pretraži tekstove...

RizVN Login