foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________


Žilogriz (Capnodis tenebrionis) i šiljokrilac (Perotis lugubris)

Žilogriz je poznata štetočina ...

Opširnije ...

Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Mediteranskom regionu privlači nova i veoma opasna štetočina paradajza, čiji je latinski naziv Tuta absoluta...

Opširnije ...

Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Moljac krompira je štetočina toplih i sušnih predela ...

Opširnije ...

Erwinia amylovora

E. amylovora je izraziti polifag, pripada multivorama Spektar domaćina bakterije, do sada, obuhvata 193 vrste iz 39 rodova i 4 familije

Opširnije ...

Pojava: U pojedinim zasadima koštičavog voća (višnje) tokom maja registrovana je pojava rđaste grinje Aculus schlechtendali. U jačem intenzitetu zabeleženo je njeno prisustvo na jednogodišnjim sadnicama u rasadniku i mladjim stablima u zasadima višnje.

Simptomi i štetnost: Uočava se rdjasta, bronzasta boja naličja listova, koji se uvijaju ka unutrašnjosti. Smanjen je proces fotosinteze, što za posledicu ima zastoj u vegetaciji, plodovi postaju sitniji, a lišće može pre završetka vegetacije otpasti. Prevremeno opadanje lišća može prouzrokovati sušenje jednogodišnjih sadnica u rasadniku. Ukoliko dodje do retrovegetacije, voćka nepripremljena ulazi u zimski period, zbog čega postaje osetljivija na niske temperature.

Grinja Aculus schlechtendali na višnji1Sl. 1. Simptomi oštećenja na višnji od  Aculus schlechtendali.

Životni ciklus: Rdjasta grinja ima veći broj generacija. Prezimljavaju odrasle ženke između ljuspica pupoljaka. U vreme bubrenja pupoljaka grinje postaju aktivne. Ženka polaže 20 do 50 jaja na listove. Tokom cvetanja se mogu naći i na čašici ploda. Ciklus razvića jedne generacije završava se za desetak dana. Ženke letnjih formi polažu i do 100 jaja. Tokom avgusta se javljaju ženke koje idu na prezimljavanje.

Grinja Aculus schlechtendali na višnjiGrinja Aculus schlechtendali na višnji2

Sl.2. Rđasta grinja Aculus schlechtendali.

Suzbijanje: Hemijska zaštita se redje sprovodi jer prirodni neprijatelji mogu regulisati brojnost štetočine. Ukoliko se uoči jača pojava rdjaste, bronzaste boje listova, potrebno je izvršiti hemijsko tretiranje insekticidima (akaricidima). Ukoliko se tretiraju zasadi u rodu potrebno je voditi računa o karenci. Poslednji rok primene preparata je 14 dana pred berbu. Od akaricida mogu se primeniti preparati na bazi a.m. abamektina:VERTIMEC 018 EC, KRAFT 1,8 EW, ABASTATE u koncentraciji 0,1%, sa dva tretmana u intervalu od 7 do 10 dana. Ovi insekticidi mogu prodreti kroz kutikulu lista, zbog čega dobro deluju na fitofagne grinje koje se hrane iz ćelija epidermisa kao što je A. schlechtendali.

Pretraži tekstove...

RizVN Login