foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Tipični simptomi se pojavljuju na zrelim, slabije na zelenim plodovima, kada dolazi do pojave udubljenih, okruglih pega prečnika oko 2 cm. Centralni deo pege je tamniji, a kada je vreme vlažno zapaža se pojava spora u vidu sluzaste mase, koja se kasnije osuši. Obolelo mesto na plodu vrlo često napadaju drugi sekundarni patogeni koji ubrzavaju propadanje ploda. Redje biva napadnuto lišće.

Suzbijanje:

  • Primena preventivnih mera,
  • Obavezan trogodišnji plodored u trajanju od najmanje tri godine sa biljkama koje nisu domaćini ovom patogenu,
  • Dezinfekcija zemljišta u lejama gde se proizvodi rasad,
  • Uklanjanje i spaljivanje biljnih ostataka i korovskih biljaka koje su domaćini ovom parazitu,
  • Hemijsko tretiranje nekim od preparata: Antrakol, Bravo, Mankogal, Signum, Polyram, Ditan, Curzate, preparati na bazi bakra (Bakarni oksihlorid, Cuproxat, Kuprablau, Bakarni kreč, Bakrocid, Bordovska čorba i dr,), Acrobat, Ridomil gold MZ, Score, Quadris, Equation pro, Folio gold, Consento, Fuzija, Tango, Silueta i dr.

Pretraži tekstove...

RizVN Login