foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Zelena breskvina vaš – Myzus persicae

Osobine štetočine: Breskvina vaš ima više generacija tokom godine. Beskrilne ženke su duguljasto-ovalne, različite boje, maslinasto-zelene, zelene sa žutim mrljama, slamnato-žute ili crvenkaste boje tela. Na glavi se prisutne dve čeone krvžice. Dužina tela beskrilnih formi je 1,8-2,6 mm, a krilatih 2,0-3,5 mm.

Opširnije: Zelena breskvina vaš – Myzus persicae

Breskvin moljac - Anarsia lineatella

Osobine štetočine: Breskvin moljac ima dve generacije godišnje Imago je sive boje sa crnim prugama koje su nepravilno rasporedjene, sa rasponom krila dušine 11-14 mm. Prezimljava kao larva prvog stupnja učaurena u svilasti kokon u rakljama grana. U maju i junu larva se ubušuje u letoraste, čiji se vrh povija i suši. Nakon završenog ciklusa razvoja larva se uvlači u pukotine kore gde formira kokon i prelazi u lutku. Nakon 10-12 dana izlazi leptir koji u julu mesecu polaže jaja na lišće. Let leptira druge generacije je u avgustu mesecu čije se larve ubušuju u plodove.

Opširnije: Breskvin moljac - Anarsia lineatella

Pretraži tekstove...

RizVN Login