foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Simptomi bolesti: P.leucotricha parazitira biljne vrste iz roda Malus – jabuku, krušku, dunju, mušmulu. Parazit se pojavljuje na svim zelenim delovima voćaka, stvarajući karakterističnu beličastu, brašnastu micelijsku prevlaku. Kao posledica primarnih infekcija tokom vegetacije iz zaraženih terminalnih lisnih pupoljaka razvijaju se lastari potpuno zakržljali. Delimično zaraženi pupoljci daju bele lastare, pokrivene belom micelijom parazita, koji dostižu odredjeni porast, a potom odbacuju lišče. Kao posledicu sekundarnih infekcija imamo zaražen list koji je deformisan, sa talasastim ivicama, prekriven belom micelijom parazita. Ponekada se javljaju žučkaste pege na licu suprotno miceliji na naličju lista. Jako obolelo lišče se deformiše, uzano je, uvijeno prema unutrašnjosti, dobija mrku boju i opada. U rasadničarskoj proizvodnji, kada je zaražen vrh sadnica jabuke dolazi do prestanka u razvoju i takve sadnice se mogu sasušiti.Podosphaera leucotricha   pepelnica jabuke

Ciklus razvoja: Parazit prezimljava micelijom koja se nalazi u zaraženim lisnim i cvetnim pupoljcima, a manje u zaraženom lišću. Mnogi zaraženi pupoljci u proleće kasnije kreću ili se uopšte ne razvijaju. Za ostvarenje infekcije ovom patogenu kiša nije potrebna, već je dovoljna relativna vlažnost vazduha. Obilne padavine imaju mogućnost spiranja konidija na biljnih delova što utiče na smanjenje infekcije. Patogen se razvija na temperaturi od 10 do 30 °C. Temperature niže od  -12 °C  i  preko 30 °C  ne pogoduju razvoju parazita. Lišće je osetljivo prema parazitu samo nekoliko dana nakon pojave iz pupoljka, a može biti zaraženo u bilo koje vreme ukoliko se mehanički povredi. Do infekcija listova dolazi naročito noću kada je visoka relativna vlažnost vazduha, a osmotski pritisak lista najniži. To objašnjava činjenicu da se pepelnica najčešće pojavljuje kada je vreme oblačno, a potom usledi sunčani dan. Kritični period za zaraze jeste od faze intenzivnog porasta lista i mladara, od fenofaze cvetanja do formiranja plodova veličine oraha.

Štetnost: Pepelnica utiče na smanjenu vitalnost biljke, što ima za posledicu slabiji kvalitet sadnica jabuke.

Suzbijanje: U cilju suzbijanja parazita prouzrokovača pepelnice na jabuci treba primeniti agrotehničke i pomotehničke mere, zatim mehaničke mere zaštite – uklanjanje belih mladara, kao i belih vrhova sa uvijenim i deformisanim lišćem. Kao obavezna mera preporučuje se i primena fungicida, kontaktnih i sistemičnih. Od  fungicida mogu se primeniti preparati na bazi sumpora: Kumulus - DF (0,3-0,5 %),  Sumpor- SC (0,5-0,6 %), Super sumpor  (0,6-0,8 %), Kvašljivi sumpor, Kolosul  (0,3 - 0,5 % ili 0,5-0,6 %), Thiovit Jet 80-WG (5-7 kg/ha), Karathane –EC ( 0,045-0,06 %), zatim  Stroby – DF (2 gr/10 l vode), Topas 100-EC (0,025 %), Nimrod 25-EC (0,04-0,06 %), Sekvenca 0,13 l/ha), Punch 40-EC (0,0075 %), Olymp 10-EW (0,03 %) Score 250-EC (0,013 %), Folicur EM 50-WP (0,075 %),  Rubigan  (0,03-0,04 %),  Topas 100-EC (0,025 % ), Zato  (1,5 gr/10 l vode), Anvil (0,05 %) i dr.

Pretraži tekstove...

RizVN Login