foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Šta konstruktori aviona mogu naučiti od grbavih kitova?Mnogo toga. Odrasli grbavi kit težak je oko 30 tona - kao šleper pun tereta - te ima telo koje nije naročito gipko i velike peraje koje nalikuju krilima.To stvorenje, dugačko 12 metara, izvanredno se snalazi u vodi.

Istraživače je naročito zanimalo kako to stvorenje, koje ima zdepasto telo, može praviti tako male krugove.Otkrili su da je tajna u obliku njegovih grudnih peraja.Prednja ivica kitovih peraja nije ravan poput avionskih krila, nego ima na sebi niz kvržica.

Kada kit brzo pliva, te kvržice povećavaju uzgon i smanjuju otpor vode.Na koji način?ČasopisNatural Historiobjašnjava da kvržice ubrzavaju protok vode niz peraje i stvaraju pravilnu vrtložnim struju, čak i kada kit izranja pod gotovo vertikalnim uglom.

Kako bi se to otkriće moglo primeniti u praksi?Avionska krila koja bi bila konstruisana po uzoru na peraje grbavog kita verovatno bi trebala imati manje zakrilaca i drugih mehanizama za regulisanje protoka vazduha.Takva bi krila bila sigurnija i lakše bi se održavala.John Long, stručnjak za biomehaniku, smatra da bi u bliskoj budućnosti "svi putnički avioni mogli imati nazubljena krila nalik perajama grbavog kita".

Pretraži tekstove...

RizVN Login