foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Prašna krastavost krompira (Spongospora subterranea)

Na površini krtola nalaze se plikovi u vidu bradavica. Dešava se da plikovi pucaju pri čemu nastaju kraste iz kojih se oslobadja crna prašna masa.

Hemijskim merama ovaj parazit se ne može suzbiti. Zbog toga, u ovom periodu preporučujemo proizvodjačima da vrše preglede magacinskog prostora i obavezo uklanjaju oštetežene krtole. Ove krtole treba uništiti, ne davati stoci za ishranu jer su spore vitalne i preko stajnjaka može doći do inficiranja zemljišta.

Mere zaštite:

Kako se bliži vreme naklijavanja krtola i njihove sadnje, ovako štećene krtole krompira ne treba koristiti za sadnju, a prilikom sadnje izbegavati vlažna i kisela zemljišta. Obavezan je petogodišnji plodored.

Sponogospora subterranea

Sl.1. Prašna krastavost krompira (Spongospora subterranea)

Bakterijska trulež krompira (Erwinia carotovora subsp.caratovorum)

Obolelo tkivo krtola je meko, ulegnuto, sluzave i vlažne konzistencije. Tkivo se vremenom raspada, truli pri čemu se širi veoma neprijatan miris. Ovako zaražene krtole se na kraju pretvaraju u tamnu kašastu masu sa pojavom beličastog, penastog bakterijskog eksudata koji curi iz krtola.

Mere zaštite:

Obolele krtole odstraniti iz skladišnog prostora i obavezno uništiti, ne saditi ih.Temperatura u skadištu mora biti ispod 8°C,. Redovno provetravanje skladišnog prostora,.Provera zdravstvenog stanja krtola, posebno ako se čuvaju u vrećama, jer se bolest širi kontaktom.

Erwinia carotovora subsp.caratovorum 

Sl.2. Bakterijska trulež krompira (Erwinia carotovora subsp.caratovorum)

Suva trulež krtola krompira (Fusarium sp.)

Na mestima gde su krtole povređene, javljaju se sitne mrke zone. Infekcija se širi, tkivo iznad pega postaje vlažno i smežurava se, vrlo često u vidu koncentričnih krugova. Na tkivu koje je izumrlo javljaju se pustule sa micelijom i sporama gljiva beličaste nijanse. Napadnuti deo krtole je tamne boje, smežuran i postepeno uleže. Obolele krtole se sasušuju, smežuravaju i mumificiraju.Ovaj parazit prouzrokuje velike štete tokom skladištenja krompira. Infekcije se uglavnom ostvaruju u vreme vađenja krtola i pri transportu. Fusarium sp. se naročito brzo razvija sa porastom temperature u skladištu tokom ranog proleća.

Mere zaštite:

Smanjiti mogućnost povređivanja krtola prilikom vadnje krompira i njegovog uskladištenja. Prilikom skladiranja krompira obezbediti temperaturu iznad 12 stepeni i dobru ventilaciju kako bi se sprečila povećana vlažnost vazduha u cilju ubrzanog zarastanja povreda na krtolama. Dezinfekcija mehanizacije, skladišta i krtola,. Pravilno zarastanje isečenih krtola, Zaražene krtole treba odstraniti pre sadnje i baciti na smetlište.

 

Sl.3. Suva trulež krtola krompira (Fusarium sp.)

Plamenjača krtola krompira (Phytophthora infestans)

Na zaraženim krtolama nastaju nepravilne, tamnomrke pege, tkivo na preseku je vodenasto, tamne nijanse i zahvata 5-20 mm u dubinu krtole. Trulež se širi i nakon vadjenja krtola u skladištu. Zaražene krtole obično parazitiraju i neki drugi saprofitni mikroorganizmi koji prouzrokuju trulež neprijatnog mirisa. Krtole se teško čuvaju i obično brzo propadaju.

Mere zaštite:

S obzirom na to da zaraženi krompir predstavlja inokulum za dalje širenje bolesti, pre unošenja krtola u skladišni prostor (magacin, podrum…) preporučujemo obavezno uklanjanje obolelih krtola i njihovo uništavanje, kako se infekcioni potencijal ne bi unosio u skladišni prostor, pri čemu bi se zaražavale i zdrave krtole. Preporučuje se provetravanje skladišta i obavezno postavljanje zastora na otvore kako ne bi došlo do ulaska imaga moljca krompira koji bi polagao jaja na krtole u skladištu.

Phytophthora infestans1

Phytophthora infestans

Sl. 4. 5  Zaražene krtole krompira od plamenjače (Phytophthora infestans)

 

Moljac krompira (Phthorimae operculella)

Jedna od češćih pojava jesu oštećenja na krtolama od strane moljca krompira (Phthorimae operculella). Oštećenja su plitko ispod površine krtole, ali mogu prodreti i duboko do unutrašnjosti. Tuneli koje izgrizu su dugi, lako se mogu primetiti i ispunjeni su izmetom gusenice. Po tome se mogu razlikovati od oštećenja od žičara ili grčica, najčešćih zemljišnih štetočina, koje prilikom ishrane ne ostavljaju izmet u unutrašnjosti krtola, a koje su takodje, registrovane na krtolama krompira. Tako oštećene krtole nemaju upotrebnu vrednost,vrlo brzo propadaju i ne preporučuju se za sadnju koja je na pragu.

Mere zaštite:

Preporuka proizvodjačima je obavezan zdravstveni pregled skladišnog prostora. Sve oštećene krtole ukloniti iz magacina i odložiti na odgovarajuće mesto. Ne koristiti ih za sadnju jer mogu pričiniti štete u nastupajućoj vegetacionoj sezoni. Potrebno je održavati higijenu u skladištu. Postavljati mrežice na prozorima i otvorima za ventilaciju skladišta čime se sprečava ulaz leptira U poslednje vreme primećuje se tendencija izgradnje hladnjača gde se u kontrolisanim uslovima, pri temperaturi od 4–9 0C čuva krompir, jer se pri temperaturi od 9 0Cprekida biološki ciklus razvića moljca krompira. U podrumima i podnim skladištima, ako je moguće, održavati temperaturu do 16 0C,pri kojoj nema piljenja gusenica iz jaja.

Moljac krompira (Phthorimae operculella) 001Moljac krompira (Phthorimae operculella) 002

Sl. 5. Moljac krompora (Phthorimae operculella).


RizVN Login