foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Rdjasta grinja agruma – Aculops pelekassi

Osobine štetočine Rdjasta grinja najviše napada mandarinu, narandžu, limun, a u manjoj meri ostale agrume, ima više od 15 generacija godišnje u zavisnosti od vremenskih uslova. Odrasle grinje su izduženo klinastog oblika. U prednjem delu su proširene a na zadnjem sužene, dužine tela od 140 do 150 mikrona. Mlade grinje su u početku bledo žućkaste boje, a kasnije prelaze u smedju-rdjastu boju. Imaju dva para nogu, jaja su loptastog oblika, svetlo žute boje. Prezimljava u pupoljcima a redje na mladom lišću. U proleće sa kretanjem vegetacije grinja prelazi na lstove a zatim i na plodove. U rano proleće grinja se razmnožava unutar pupoljaka gde se razvije jedna do dve generacije pre izlaska na mlade listove. Ženke polažu jaja okruglog oblika bledo mlečne boje, koja su prilepljena za podlogu. U vreme vegetacije kada je intenzivan porast biljaka najpovoljniji su uslovi za razvoj grinja, u leto 5 dana, a s proleća i jeseni oko 20 dana.

Opširnije: Rdjasta grinja agruma  – Aculops pelekassi   

Grinja pupoljaka citrusa – Aceria sheldoni

Osobine štetočine: Osim na limunu pričinjava štete i na narandži, grejpfrutu i dr. Odrasli oblici su veličine oko 170 do 180 mikrona, bledo-prozirne do bledo-mlečne boje. Larve su slične odraslim formama. Jaja su okrugla. Bledo prozirna. Larva se nalazi i razvija pretežno unutar pupoljaka, na mladim cvetovima, a manje izmedju ploda i zalistaka peteljki. Naon polaganja jaja inkubacija traje 2-6 dana u zavisnosti od temperature. Razvoj pojedinih generacija tokom leta traje 10-15 dana. Tokom zime razvoj generacija traje duže i do 20 dana.

Opširnije: Grinja pupoljaka citrusa – Aceria sheldoni  .

Crveni pauk agruma – Panonychus citri

Osobine štetočine: Polifagna je štetna vrsta, pričinjava štete na limunu, narandži, mandarinama i dr. Ima 12-15 generacija godišnje. Razvija i do dve generacije mesečno kada dolazi do preklapanja razvojnih stadijuma. Ženke su veće od mužjaka, dužine oko 0,35 mm. Mlade ženke su jasno crvene boje dok su starije purpurno-crvene do tamnije-crvene nijanse. Ovalnog su oblika, sa ledjne strane zaobljene. Na gornjoj strani tela imaju 26 jasno izraženih bradavica iz kojih izlaze bele dlake. Mužjaci du dužine tela oko 0,25 mm i svetlije-crvene boje u odnosu na ženke. Sa gornje strane imaju 28 pravilno rasporedjenih dlaka. Jaja su loptasta i jako crvene boje. Sa sredine jaja uzdiže se dugi stubić poput antene, a njegov vrh je u nekoliko pravaca vezan paučinastim nitima za podlogu. Larva je crvene boje i ima tri para nogu. Ženka polaže jaja na lice i naličje listova brojnije duž nerava, zatim na mladjim izbojcima i plodovima. Larve su slićne odraslim formama. Razvoj larvi je nakraći tokom leta i traje manje od 10 dana. S proleća i jeseni razvoj je duži, dok tokom zime traje i preko dva meseca.

Opširnije: Crveni pauk agruma – Panonychus citri  

Sredozemna voćna muva – Ceratitis capitata

Osobine štetočine: Sredozemna voćna muva Ceratitis capitata, koja se još naziva i voćna muva na agrumima je štetočina koja se pojavljuje u celom subtropskom i umerenom pojasu, a posebno uz obalu sredozemnog mora. Parazitira veliki broj agruma - mandarine, narandže, smokve, japanske jabuke, ali se može naći i u zapuštenim zasadima breskve, jabuke, kruške i dr. Zbog svog širokog areala rasprostranjenja, sposobnosti da toleriše hladnije klimatske uslove, kao i da parazitira veliki broj biljaka domaćina (preko 250), te se svrastava medju ekonomski najznačajnije štetočine subtropskih voćaka. Voćna muva ima 3-4 generacije godišnje, a broj generacija zavisi od temperature i mogućnosti ishrane. Prezimljava kao odrastao insekt na skorvitim messtima. Imago je muva veličine 3,5 do 5 mm, svetložute do krem boje, sa dve poprečne i jednom rubnom prugom na obodu krila. Imago se kreće vrlo sporo. Voćnoj muvi odgovara topla klima, a naročito se može pronaći na osunčanim delovima biljaka. Kada se temperatura vazduha spusti ispod 14 stepeni aktivnost se smanjuje. Larva je belo-žute boje dužine oko 7 mm. Nema noge ni izraženu glavu. Sa donje strane tela nalazi se aparat za kretanje i poskakivanje Jaja su sjajno-beličaste boje, oko 1 mm veličine, izdužena i savijena.

Opširnije: Sredozemna  voćna muva – Ceratitis capitata  .

Crvena štitasta vaš agruma – Chrysomphalus dictyospermi

Osobine štetočine: Polifagna je štetočina napada limun, narandže, mandarine, rogač, palme i dr.   U našim uslovima verovatno 3 generacije. Prezimljava u stadijumu mlade ženke i kao larva. Štit odrasle ženke je crvenkasto-žutosmedje boje, okruglast, spljošten, na sredini ispupčen, prečnika 1,5-2 mm, telo ženke je žute boje. Štit mužjaka je produžen, smedje boje, veličine 1-1,5 mm. Larve prve generacije se javljaju u maju i junu, druge u julu do avgusta, a treće u septembru i oktobru.

Opširnije: Crvena štitasta vaš agruma – Chrysomphalus dictyospermi    .

Žutonarandžasta štitasta vaš – Aonidiella aurantii

Osobine štetočine: Polifagna je štetočina napada limun, narandže, mandarine, maslinu, jabuku, krušku, smokvu i dr. U zavisnosti od ekoloških uslova ima 3-5 generacija godišnje, a u našim uslovima 3 generacije.Štit ženke je ciglasto-crvene boje, veličine 1,5-2 mm, okrugao, spljošten konveksan i delimično proziran. Jasno se zapažaju tri kružne zone na štitu. Vaši imaju jako dugo rilo i do dva puta veće od tela. Mužjaci imaju produženi štit prečnika oko 1 mm.

Opširnije: Žutonarandžasta štitasta vaš  – Aonidiella aurantii  .

Pretraži tekstove...

RizVN Login