foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Simptomi bolesti: Krajem proleća na listu se pojavljuju narandžasto-crvene, sitne pege različitog oblika. S naličja lista u okviru ovih pega javljuju se zadebljanja - početni stadijum ecidija. Krajem avgusta i početkom septembra s naličja, na obolelom lišću, ecidije su u vidu rogljastih izraštaja dugih 2-5 mm. Na granama može doći do pucanja i brazdanja kore i pojave rak rana koje ne zarašćuju, a u njima se formiraju ecidije.

Ciklus razvoja: Tokom zime parazit prezimljava u granama i grančicama kleke Juniperus spp., na kojoj s proleća dolazi do pojave teleutosorusa iz kojih u uslovima vlažnog vremena, nakon bubrenja, dolazi do oslobadjanja teleutosorusa. Njihovim klijanjem formiraju se bazidi sa bazidiosporama koje nošene vetrom padaju na list kruške gde proklijaju i vrše infekciju.

Rdja kruske (Gymnosporangium sabinae) 001

Opširnije: Rđa kruške - Gymnosporaangium sabine

Simptomi bolesti:Parazit izaziva dvojake simptome na obolelih voćkama. Prvi tip simptoma  jeste brzo propadanje voćaka, sudovi floema su potpuno nefunkcionalni, dolazi do brzog uvenuća lišća i ploda i sušenja stabla za nekoliko nedelja.Drugi tip simptomaje sporo propadanje voćaka, vršni rast grana je usporen ili ga uopšte nema, lišće je malobrojno, sitno, povijeno na gore, crveno i opada prevremeno. Dolazi do pojave skraćenja internodija, glavni koren je neoštećen, korenove dlačice su atrofirale.

Opširnije: Fitoplazmozno crvenilo lista, sušenje i propadanje kruške - Pear decline phytoplasma

Simptomi bolesti:  Parazit izaziva sitne, nepravilne pege na listu kruške i dunje. Pege su najpre mrke nijanse, a kasnije postaju sivo-bele sa mrko-ljubičastim obodom.  U centru pege formiraju se crni piknidi. Na listu može doći do pojave velikog broja pega koje se spajaju formirajući pri tom velike nekrotične površine. Jača pojava bolesti može prouzrokovati velike štete u rasadničarskoj proizvodnji, jer može izazvati  prevremeno opadanje lišća.

Ciklus razvoja: Parazit prezimljava u opalom lišću tokom zime. S proleća se formiraju peritecije, u kojima su askusi sa askosporama. Tokom aprila meseca iz askusa izlaze askospore i vrše primarnu infekciju lišća kruške. U okviru pega pojavljuju se piknidi sa piknosporama koje tokom vegetacije stvaraju sekundarne infekcije. Kada ima kiše prilikom rasejavanja piknida infekcije su mnogo jače.

Mycosphaerella sentina

Opširnije: Pegavost lišća kruške –Mycosphaerella sentina

Pretraži tekstove...

RizVN Login