foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Jagodina lisna nematoda – Aphelenchoides fragariae

Osobine štetočine: Štetočina ima izgled tankih dugih končića, crvoliki oblik koji se prema krajevima sužava. Ženka polaže jaja na list ili u osnovu lista, iz kojih se pile larve koje u povoljnim uslovima ciklus razvića mogu završiti za dve nedelje. Ukoliko postoji voda na lišću jedinke se kreću po njemu i mogu se ubušivati u lisno tkivo. Jedinke nematoda stalno se sele na novo lišće. Kasno u proleće i leti spuštaju se u površinski sloj zemljišta gde se odražavju u povoljnim uslovima – mlado lišće, povoljna temperatura, vlažnost i dr.

Opširnije: Jagodina lisna nematoda – Aphelenchoides fragariae

Jagodin svrdlaš - Rynchites germanicus

Osobine štetočine: Jagodin svrdlaš ima jednu generaciju godišnje. Imago je surlaš izduženo ovalnog oblika dužine 3 - 4 mm, pepeljasto-sive nijanse, jer je prekriven sivim dlačicama. Larva je bez nogu, dužine 2 - 4 mm savijena potkovičasto i sa naboranom kožom, Jaje je eliptično, dugo oko 0,5 mm smešteno u cvetnom pupoljku jagode i maline. Prezimljava u zemljištu kao odrastao insekt na dubini od oko 5 cm ili na zemlji u opalom lišću.

Opširnije: Jagodin svrdlaš - Rynchites germanicus

Jagodina lisna vaš – Cerosipha forbesii

Osobine štetočine:   Jagoda je jedina biljka domaćin ovoj štetočini. Jagodina lisna vaš ima oko 10 generacija godine. Beskrilna ženka je zelena ili zeleno-plava, 1,8 -2 mm dugačka. Krilata ženka je tamnije boje i manje je dužine, 1,6 - 1,8 mm. U proleće vaši žive na peteljkama lista, luče mednu rosu koju naseljavaju mravi, pri čemu nagomilavaju zemlju oko bokora. Kasnije napadaju i peteljke cvasti. U septembru se javljaju seksualni oblici, ženka polaže ovalna, crna jaja na peteljke lišća jagode.

Opširnije: Jagodina lisna vaš – Cerosipha forbesii

Pretraži tekstove...

RizVN Login