foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Malinin prstenar – Agrilus rubicola

Osobine štetočine: Malinin prstenar ima jednu generaciju godišnje. Imago je dužine 5-7 mm. Telo je izduženo i ovalno, tamno-smedje do crno s metalnim prelivom. Larva je duga 15-16 mm, uzana i izdužena, sa jasno izraženim segmentima, a na poslednjim postoje dva skeletizirana izraštaja u vidu pincete. Prezimljava u stadijumu odrasle larve u srži ili izmedju srži i drveta izdanka maline. Sredinom maja lete odrasli insekti, dopunski se hrane na listu maline i kupine, zatim se pare i polažu jaja na izdanke. Ispiljena larva se ubušuje pod koru izdanka na mestu gde jaje dodiruje podlogu.

Opširnije: Malinin prstenar – Agrilus rubicola

Malinin korebus - Corebus rubi

Osobine štetočine: Štetočina ima jednu generaciju godišnje. Imago je dug 7-10 mm. Telo je izduženo, zdepasto, crno s ljubičasto-bronzastim, metalnim odsjajem. Prezimljava larva u korenu ili korenovom vratu izdanaka maline. Larva je duga oko 2 cm, izdužena i jasno segmentirana, prljavo-bele boje. Na poslednjem trbušnom segmentu nalaze se dva snažna skeletizirana izraštaja u obliku pincete. Početkom maja pojavljuje se prvo imago koji se dopunski hrani i polaže jaja na koru izdanka maline i kupine u drugoj polovini juna. Posle piljenja larva se ubušuje pod koru letorasta maline. Larva se kreće uvek spriralno prema korenu izdanka. Larva dopire do srži, zatim izmedju srži i drveta gradeći spiralne razvučene hodnike na drvetu prema korenu izdanka.

Opširnije: Malinin korebus - Corebus rubi

Pretraži tekstove...

RizVN Login