foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Simptomi bolesti: Parazit se razvija na svim zeljastim delovima breskve, najveće štete pričinjava na lišću. Odmah nakon početka vegetacije  na mladom lišću se zapažaju promene u vidu nabora bledo-žute ili bledo-zelene nijanse na licu lista, a sa naličja se uočavaju udubljenja. Lišće se deformiše, uvija i zadeblja. Može biti zahvaćen deo list ili cela liska  što zavisi  od vremena infekcije. Krajem proleća list postaje  ljubičasto-crvenkast  sa sivkastom prevlakom koja se nalazi na licu lista. Obolelo lišće nakon izvesnog vremena opada, a nakon toga dolazi do ponovnog listanja breskve. Zaraženi mladari, takodje, mogu biti zaraženi, kraći su, deblji i izumiru nakon pojave sivkaste  micelijske navlake.

Taphrina deformans

Ciklus razvoja: Kada je prohladno i vlažno vreme s proleća, tokom bubrenja i otvaranja pupoljaka, spore klijaju i nficiraju mlado lišće i cvetove u pupoljku. Do zaraze dolazi samo ukoliko askospore dodju u kontakt sa nediferenciranim tkivom biljke domaćina, Micelija parazita  brzo raste interćelijski ispod gornjeg epidermisa, stimulišući intenzivan porast ćelije, što dovodi do porasta i povećanja lista i pojave tipičnih simptoma. Parazit samo jednom tokom godine pričinjava  infekciju – u fazi bubrenja i otvaranja pupoljaka. Kasnije  biljno tkivo postaje otporno na dejstvo patogena.

Štetnost: Kovrdžavost lista breskve je jedna od najopasnijih bolesti  breskve i nektarine, Patogen redje parazitira badem, a vrlo retko kajsiju. Parazit može naneti vrlo velike ekonomske štete  Parazit izaziva direktne i indirektne štete.

Direktne štete  se manifestuju  kovrdžanjem  lišća, koje dobija crvenkastu boju i dolazi do njegovog prevremenog opadanja. Potom breskva ponovo počinje da stvara lisnu masu  (dolazi do retrovegetacije), čime se stablo breskve iznuruje i tako voćka nepripremljena, ulazi u zimski period kada i manji mraz može prouzrokovati  njeno izmrzavanje  (indirektne štete).

Suzbijanje: Kovrdžavost lišća breskve uspešno se može suzbiti hemijskim sredstvima. Tretiranje treba obaviti kasno u jesen nakon opadanja lišća ili rano u proleće neposredno pred otvaranje pupoljaka. Pre zimskog tzv. "plavog" prskanja treba obaviti rezidbu. Kako breskva radja na jednogodišnjim grančicama, s proleća se  breskva mora  rezati  radi obnavljanja grančica i formiranja spratova. Od svih vrsta voćaka, breskva formira najviše cvetnih pupoljaka, pa se rezidbom reguliše i plodnost breskve. U našem uslovima rezidba se obavlja u januaru ili početkom februara.

Prvo prskanje  treba obaviti  pred početak vegetacije (plavo prskanje voćaka, rano prolećno tretiranje). Od hemijskih sredstava mogu se primeniti prepaarati na bazi bakra: Kupragrin (1 %), Cuproxat (0,25-0,35 %), Bakarni oksihlorid-50,  Bakrocid S-50 (0,75 %), Bakrocid S-25 (1,5 %), Blauvit  (0,5 -1 %), Funguran-OH (0,2-0,3 %), Kuprablau-WP, Bordovska čorba S-20, Bordovska čorba WP-20 (1,5 %), Plavo ulje (20-30 l/ha, pred kraj vegetacionog mirovanja, a najkasnije na početku pucanja pupoljaka) i dr.  Osim bakarnih preparata dobri rezultati u suzbijanju ovog patogena postižu se i primenom organskih fungicida: Ciram S-75, Fitociram 75-S (0,25-0,35%, od pucanja pupoljaka do početka listanja), Syllit 400-SC (0,15-0,25 %, prvo tretiranje u fazi opadanja lišća, drugo pri pucanju pupoljaka i treće nakon cvetanja), Delan SC-750 (0,1 % tretiranjem samo do početka cvetanja), Elect -500 (2,5-3,5 l/ha), Dakoflo 720-SC (2,5-3,5 l/ha + 1 l/ha Nu film 17 (okvašivač) ili  2 l/ha Galmin (mineralno ulje), neposredno pred ili u vreme pojave zelenog tkiva iz vršnog pupoljka, a pre sticanja uslova za zaražavanje). Dakle, ove preparate treba primeniti u periodu od pojave prvih zelenih pupoljaka, prskanje u fazi „mišjih ušiju“do faze precvetavanja. Prskanje mora biti temeljno, kvalitetno sa velikom količinom vode. Ukoliko se tretiranje obavi i nakon toga padne kiša prskanje treba obavezno ponoviti.

Pretraži tekstove...

RizVN Login