foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Simptomi bolesti: Biljke sa jakom infekcijom su kržljave i brzo venu. Mlađe lišće je plavo zeleno, a starije crveno, žuto ili bronzasto. Masa glavnog korena karakteristično je  povijena ka nadzemnom delu u vidu “mišjeg repa”. Koren je bez sporednih žilica. Na uzdužnom preseku se uočava jasno vidljiva crvena obojenost floema

Opširnije: Plamenjača srži jagode – Phytophthora fragariae var. fragariae

Simptomi bolesti: Kod zaraženh biljaka jagode s proleća izostaje razviće. Dolazi do iznenadnog uvenuća i nekroze nadzemnog dela jagode u uslovima povećane vlage i pri 17-25 °C .Unutrašnji list požuti, vene a zatim se osuši. Bolest se vrlo brzo širi na susedne biljke. Pregledom korenovog sistema ne primećuju se nikakve promene, dok je korenov vrat smedje boje. Patogen izaziva  trulež zelenih,poluzrelih i zrelih plodova. Truljenjem plodova dolazi do njihovog mumificiranja. Ovaj patogen parazitira i jabuku, krušku, šljivu, citruse i dr.

Opširnije: Uvenuće i nekroza bokora jagode – Phytophthora cactorum

Simptomi bolesti: Na lišću se javljaju tipični simptomi, ali patogen parazitira i lisne i cvetne peteljke, cvetove, stolone. Na listovima srednje starosti dolazi do pojave okruglasto sivih pega sa crvenim oreolom. Kasnije se ove pege uvećavaju kada centar pege postaje mrk, potom sivkast i na kraju svetao. Pege su uočljive i sa lica i naličja lista. Kada je više takvih pega na listu  može doći do njihovog spajanja i sušenja cele liske. Na mladom i najstarijem  lišću infekcije su slabije. Pege na peteljkama, stolonama i čašici su slične kao na lišću.

Mycosphaerella fragariae   ljubicastalisna pegavost jagode

Opširnije: Lisna pegavost jagode – Mycosphaerella fragariae

Jagodina lisna nematoda – Aphelenchoides fragariae

Osobine štetočine: Štetočina ima izgled tankih dugih končića, crvoliki oblik koji se prema krajevima sužava. Ženka polaže jaja na list ili u osnovu lista, iz kojih se pile larve koje u povoljnim uslovima ciklus razvića mogu završiti za dve nedelje. Ukoliko postoji voda na lišću jedinke se kreću po njemu i mogu se ubušivati u lisno tkivo. Jedinke nematoda stalno se sele na novo lišće. Kasno u proleće i leti spuštaju se u površinski sloj zemljišta gde se odražavju u povoljnim uslovima – mlado lišće, povoljna temperatura, vlažnost i dr.

Opširnije: Jagodina lisna nematoda – Aphelenchoides fragariae

Jagodin svrdlaš - Rynchites germanicus

Osobine štetočine: Jagodin svrdlaš ima jednu generaciju godišnje. Imago je surlaš izduženo ovalnog oblika dužine 3 - 4 mm, pepeljasto-sive nijanse, jer je prekriven sivim dlačicama. Larva je bez nogu, dužine 2 - 4 mm savijena potkovičasto i sa naboranom kožom, Jaje je eliptično, dugo oko 0,5 mm smešteno u cvetnom pupoljku jagode i maline. Prezimljava u zemljištu kao odrastao insekt na dubini od oko 5 cm ili na zemlji u opalom lišću.

Opširnije: Jagodin svrdlaš - Rynchites germanicus

Pretraži tekstove...

RizVN Login