foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Zna se da svilena buba proizvodi svilene niti od koje  nastaje predivna tkanina, trougaone prizmaste strukture koja omogućava svilenoj tkanini da prelama svetlost iz različitih uglova. U prah od dudovog lišća dodaje se 0.05 % rodamina B, hemijske supstance koja ima svojstvo farbe, i tako se postiže da buba proizvodi svilena vlakna u roze boji.

Proizvodnja vlakana u žutoj i plavoj boji postiže se pomoću rodamina 110 i rodamina 101.Ovakav način bojenja svile je ekološki, a dodaci ishrani ne utiču na rast  i zdravlje svilene bube. 

Jasen proizvodi seme koje ima dva široka krila. Kada vetar duva, seme se otkaći od drveta i zahvaljujući krilima odnese ga daleko od drveta i tako se širi. Oblik semena sa krilima čovek je iskoristio i napravio krila kod vetrenjače koristeći snagu vetra za meljavu brašna.

Korov u pšenici Galium aparine ili krpiguz ili prilepača raste, hvata se na pšenici i otežava berbu. Prilepača se zakaži za odelo čoveka, za stablo pšenice i tako se širi ili otežava žetvu. Čovek je iskoristio oblik izraštaja prilepače i napravio odela sa rajflešusom.

Insekti slabo vide i orijentacija u toku leta je zasnovana na formi i senzorima na ANTENAMA. Kopirajući antene kod insekata imamo danas radare i antene za prenos impulsa TV prenosa. Još značajnije je otkrivanje funkcionisanja radara za vreme drugog svetskog rata koje je omogućilo Englezima da otkriju na vreme nalete nemačkih bombardera u pravcu Londona. Danas se vazdušni saobraćaj ne može zamisliti bez rada ANTENA odnosno RADARA.

Oduvek je čoveka interesovalo kako to da insekti prezime i temperature minus 30 oC i na proleće se neoštećeni aktiviraju. Šta je to što omogućuje insektima da izdrže neoštećeni niske temperature? Praćenjem  promena hemolimfe (krv insekata) u jesen i približavanje smrzavanja naučnici su našli da se povećava sadržaj masti i alkohola. Pomešali su i dobili ANTIFRIZ. Šta znači antifriz u automobilskom saobraćaju možete pretposaviti. Osim toga, utvrdjivanjem odnosa alkohola i masti u hemolimfi može se sa sigurnošću predvideti kakva će zima biti i do koji niskih temperatura  će doseći zima. 

Insekt SVITAC leti noću i orijentiše se proizvodnjom svetla. Svitac proizvodi luciferin i luciferaza i hemijskom reakcijom izmedju njih stvara se energija pretvorena u svetlost. Čovek je kopirao hemijske reakcije i napravio baterije i akumulatore.

Pretraži tekstove...

RizVN Login