foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Šljivina grinja šikarica – Eriophyes spp.

Šljivina galikolna grinja – Acalitus phloeocoptes

Opis štetočine: Imaju više generacija godišnje. Prezimljava odrasla ženka u galama jednogodišnjih mladara, Telo grinja je usko, izduženo vidljivo samo ispod lupe. Grinje šikarice prezimljavaju u pukotinama kore voćke, a galikolne grinje u svojim galama. Rano s proleća sišu sokove na lišću i mladim izbojcima stvarajući pritom tvrdu izraslinu u kojoj žive.

Opširnije: Šljivina grinja šikarica – Eriophyes spp.  Šljivina galikolna grinja – Acalitus phloeocoptes

Šljivina štitasta vaš – Eulecanium corni

Opis štetočine: Štetočina ima jednu generaciju godišnje. Šljivina štitasta vaš je dužine 4-6 mm, sa ledjne strane ima polukružni štit, crvenkasto-smeđe do smedje nijanse. Kada vaš ugine i štitič otpadne na grani ostaje beličasti trag. Štetočina prezimljava kao larva ispod štita na grani i stablu. Na biljkama siše sokove.

Opširnije: Šljivina štitasta vaš – Eulecanium corni

Simptomi bolesti: Ovaj parazit oštećuje biljke iz roda Prunus – kajsiju, šljivu, breskvu, trešnju i višnju. Parazit napada sve biljne delove voćaka. Pege su u početku sitne, crvenkasto-smedje ili žute boje. Pege se vremenom povećavaju, tkivo u okviru pega izumire, postaje nekrotično, ispada, tako da nastaju šupljine, po čemu je bolest dobila i naziv. Ukoliko do infekcije dodje kasnije tokom vegetacije pojavljuju se samo  pege, ali ne dolazi do  ispadanja tkiva  unutar pega. Na letorastima pege su mrke ili purpurne, vremenom se šire i nastaju rak rane prekrivene gumaznim eksudatom. Nekada su mladari prstenasto obuhvaćeni  i kao takvi izumiru.

Opširnije: Šupljikavost lišća koštičavog voća  - Clasterosporium carpophilum

Simptomi bolesti: Na obolelim voćnim sadnicama uočava se pojava guka - tumora na korenovom vratu i korenu, dok se na vinovoj vozi tumori i guke  prvenstveno javljaju na izbojcima - lukovima, a slabije na korenu i korenovom vratu Tumori su u početku mekani i svetlo smedje nijanse, a kasnije odrvene, potamne i postaju hrapavi.                       

Ciklus razvoja: Bakterija živi u zemlji, a infekciju ostvaruje preko ozleda na korenu i korenovom vratu. Ozlede su posledica oštećenja od insekta ili prilikom sprovodjenja agrotehničkih mera. Bakterija se prenosi sadnim materijalom, česticama zemljišta, priborom za orezivanje,vodom za navodnjavanje, insektima i dr.

Agrobacterium tumefaciens 02

Opširnije: Rak korena – Agrobacterium tumefaciens

Simptomi bolesti: Patogen  parazitira sve zeljaste delove biljaka. Na obolelim biljkama dolazi do pojave prljavo bele, brašnaste micelijske prevlake.  Bolest se najčešće javlja na mladom lišću, koje se uvija, vrlo često suši i opada. Oboleli lastari  su nerazvijeni, deformisani I prekriveni beličastom micelijskom navlakom parazita.

Opširnije: Pepelnica breskve – Sphaerotheca pannosa var. persicae

Simptomi bolesti: Parazit se razvija na svim zeljastim delovima breskve, najveće štete pričinjava na lišću. Odmah nakon početka vegetacije  na mladom lišću se zapažaju promene u vidu nabora bledo-žute ili bledo-zelene nijanse na licu lista, a sa naličja se uočavaju udubljenja. Lišće se deformiše, uvija i zadeblja. Može biti zahvaćen deo list ili cela liska  što zavisi  od vremena infekcije. Krajem proleća list postaje  ljubičasto-crvenkast  sa sivkastom prevlakom koja se nalazi na licu lista. Obolelo lišće nakon izvesnog vremena opada, a nakon toga dolazi do ponovnog listanja breskve. Zaraženi mladari, takodje, mogu biti zaraženi, kraći su, deblji i izumiru nakon pojave sivkaste  micelijske navlake.

Taphrina deformans

Opširnije: Kovrdžavost lišća breskve – Taphrina deformans

Potkategorije

Pretraži tekstove...

RizVN Login