foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Maslinova muva – Dacus oleae

Osobine štetočine: Maslinova muva oštećuje isključivo maslinu – kulturne forme i divlju formu masline. Ima tri genetacije godišnje, a štete pričinjava prva i druga generacija koje se razvijaju u plodu masline. Treća generacija se razvija duže zbog nižih temperatura koje vladaju u tom periodu Odrasle larve napuštaju plodove padaju na zemljište i na dubini od 2-5 cm prezimljavaju.

Opširnije: Maslinova muva – Dacus oleae   

Maslinov moljac – Prays oleae

Osobine štetočine: Maslina je jedini domaćin ovoj štetočini koja ima tri generacije godišnje, a prezimljava kao aktivna larva. Imago je odrastao lepti dužine oko 6 mm, sive boje sa srebrnim odsjajem, Na prednjim krilima nekada su nalaze crne nepravilne pege. Aktivan je pred zoru i u sumrak, a danju miruje pod maslinovim lišćem, slab je letač i retko kada prelazi sa jednog na drugo stablo. Prva generacija se razvija na kruni cvetnih pupoljaka hraneći se polenom i laticama maslinovog cveta, a naziva se antofagna generacija. Druga se razvija u plodu masline čije se larve hrane semenskom ploda koja je tada još mekana, zbog čega plod biva potpuno uništen– karpofagna generacija. Odrasla larva napušta plod uz samu peteljku, usled čega oslabi veza izmedju ploda i peteljke, zbog čega plodovi pri najmanjem dodiru otpadaju. Treća fitofagna generacija napada maslinovo lišće, mlade gusenice prodiru u list stvarajući kovrdžastu minu gde ostaju tokom zime.

Opširnije: Maslinov moljac  – Prays oleae

Maslinin medić - Saissetia oleae

Osobine štetočine: Tokom godine štetočina ima jednu do dve generacije. Prezimljava u stadijumu imaga ili kao larva drugog i trešeg razvojnog stadijuma. Maslinin medić je štitasta vaš, ovalno-konveksnog oblika, tamno smedje boje. Ženke su veličine 1,5 - 5,5 mm a u širini od 1 - 4 mm. Na ledjima imaju jedno uzdužno i dva poprečna ispupćenja zbog čega podsećaju na dvostruki krst. Jaja su eliptična, tamno narandžasta dužine oko 0,3 mm. Nakon polaganja jaja ženka umire, a štitić postaje pokrov za snesena jaja. Mlade larve napuštaju majčin štit i traže mesto gde će se fiksirati radi ishrane. Najčešće se mogu naći sa donje strane lišća i zasenjenim grana jer izbegavaju osunčana mesta. Larve trećeg stadijuma prelaze na tanej grane i tu obično ostaju do svog odraslog stadijuma.

Opširnije: Maslinin medić - Saissetia oleae   

Potkategorije

Pretraži tekstove...

RizVN Login