foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Jagodina lisna nematoda – Aphelenchoides fragariae

Osobine štetočine: Štetočina ima izgled tankih dugih končića, crvoliki oblik koji se prema krajevima sužava. Ženka polaže jaja na list ili u osnovu lista, iz kojih se pile larve koje u povoljnim uslovima ciklus razvića mogu završiti za dve nedelje. Ukoliko postoji voda na lišću jedinke se kreću po njemu i mogu se ubušivati u lisno tkivo. Jedinke nematoda stalno se sele na novo lišće. Kasno u proleće i leti spuštaju se u površinski sloj zemljišta gde se odražavju u povoljnim uslovima – mlado lišće, povoljna temperatura, vlažnost i dr.

Opširnije: Jagodina lisna nematoda – Aphelenchoides fragariae

Jagodin svrdlaš - Rynchites germanicus

Osobine štetočine: Jagodin svrdlaš ima jednu generaciju godišnje. Imago je surlaš izduženo ovalnog oblika dužine 3 - 4 mm, pepeljasto-sive nijanse, jer je prekriven sivim dlačicama. Larva je bez nogu, dužine 2 - 4 mm savijena potkovičasto i sa naboranom kožom, Jaje je eliptično, dugo oko 0,5 mm smešteno u cvetnom pupoljku jagode i maline. Prezimljava u zemljištu kao odrastao insekt na dubini od oko 5 cm ili na zemlji u opalom lišću.

Opširnije: Jagodin svrdlaš - Rynchites germanicus

Jagodina lisna vaš – Cerosipha forbesii

Osobine štetočine:   Jagoda je jedina biljka domaćin ovoj štetočini. Jagodina lisna vaš ima oko 10 generacija godine. Beskrilna ženka je zelena ili zeleno-plava, 1,8 -2 mm dugačka. Krilata ženka je tamnije boje i manje je dužine, 1,6 - 1,8 mm. U proleće vaši žive na peteljkama lista, luče mednu rosu koju naseljavaju mravi, pri čemu nagomilavaju zemlju oko bokora. Kasnije napadaju i peteljke cvasti. U septembru se javljaju seksualni oblici, ženka polaže ovalna, crna jaja na peteljke lišća jagode.

Opširnije: Jagodina lisna vaš – Cerosipha forbesii

Sušenje lastara maline i kupine – Didymella  applanata

Simptomi bolesti: Bolest se u našim uslovima javlja krajem juna, kada  započinje zaraza lišća jednogodišnjih izdanaka koja počinje od ivice liske i šri se prema glavnom nervu. Nekroza lišća izmedju nerava je u vidu slova “V”. Ređe se dešava infekcija lišća dvogodišnjih izdanaka. Kroz lisnu dršku zaraza se širi na noduse. Zaraženo lišće se prevremeno osuši. Na izdancima oko pazušnih listova i duž internodija se javljaju kestenjaste pege, koje se spajaju usled čega biva zahvaćen veći deo izdanka. Tokom zime dolazi do izbeljavanja izdanaka, a u njima se uočavaju sitne, male pseudotecije i kasnije piknidi. Tokom proleća i leta, u okviru pega dolazi do nekroze, pucanja i odvajanja kore. Parazit oštećuje samo primarnu koru, dok sudovno tkivo izdanka ostaje zeleno. Gljiva u pupoljke retko prodire.

Opširnije: Sušenje lastara maline i kupine – Didymella  applanata

Plamenjača maline – Phytophthora fragariae var. rubi

Simptomi bolesti: Patogen parazitira malinu. Infekcija počinje na maloj površini i širi se niz padinu. Pouzdan znak simptoma je odsustvo ovogodišnjih izdanaka na malini. Uočava se tipićna pojava “oaza” u malinjaku. Na dvogodišnjim izdancima pupoljci ne kreću, mladi izdanci se suše i dolazi do povijanja izdanaka u vidu “pastirski štap“.Obolelo lišće je bronzasto ili crvenkasto još tokom leta, tzv. prevremena jesenja obojenost. Na korenu se zapaža braonkasto-crvenkasta do braonkasto-crna obojenost vaskularnog tkiva. Uočava se jasna linija razdvajanja na korenovom vratu  izmedju zdravog  i obolelog tkiva.

Opširnije: Plamenjača maline – Phytophthora fragariae var. rubi

Potkategorije

Pretraži tekstove...

RizVN Login